FA EN

مدیریت مالی- اداری

محمّدعلی چیت ساززاده


حیطه مأموریتهای مدیریت مالی- اداری


- برنامه­ ریزی، سازمان­دهی، هدایت، نظارت و کنترل بر امور مالی و اداری شرکت؛

- اجرای کلیه قوانین­ و مقررات مربوط به امور اداری و استخدامی، مالی و معاملاتی؛

- نظارت بر اجرای برنامه­ های کارآموزی منابع­ انسانی و اجرای طرح­های آموزش قبل و ضمن خدمت؛

- نظارت بر صدور احکام و قراردادهای استخدامی، مأموریت­ها و مرخصی­ها؛

- نظارت بر خدمات عمومی، تهیه تجهیزات موردنیاز، تامین آب، برق، گاز و حفظ وسایل و تجهیزات مصرف­ نشدنی، تعمیرات دستگاههای تاسیساتی و ارتباطی؛

- سازمان­دهی وصول و انتقال درآمدها به حساب شرکت و پرداخت دیون مربوط با ضوابط و مصوبات؛

- مصوبات کنترل وضعیت اعتبارات و هدایت عملیات مالی موسسه؛

- تدبیر و آینده­ نگری جهت فضاهای فیزیکی مورد احتیاج؛

- ارائه گزارش­های توجیهی لازم به مدیریت مجموعه در خصوص وظایف مربوط به واحدهای زیر نظر در صورت نیاز؛

- شرکت در شوراها، جلسات و اظهار نظر در مورد مسائل مختلف مالی و اداری در چارچوب مقررات و حفظ مصالح مؤسسه؛

- هماهنگی نیروهای کار شرکت، شناخت استعدادها و توانمندی­ها و برنامه­ ریزی برای استفاده بهتر از آن­ها از طریق به دست آوردن شناخت کامل از پست­های موجود و توانمندی­های کارکنان، و نیز کمک به تصمیم­گیری برای انتصاب افراد در تصدی­های مناسب؛

- برقراری ارتباط مناسب بین مدیریت ارشد و کارکنان شرکت در خصوص سیاست­های مربوط به نیروی انسانی و خط­ مشی­ گذاری در هر حوزه؛

- هماهنگ کردن و نظارت بر کار متخصصان و کارکنان بخش زیرمجموعه؛

- نظارت و همراهی در فرایندهای جذب، مصاحبه، استخدام، ارزیابی عملکرد، آموزش و نگهداری کارکنان؛

- مدیریت مسایل و مشکلات نیروی انسانی مانند واسطه­ گری اختلافات، مسایل مربوط به اخراج کارکنان، هدایت رویه­ های انضباطی، نبود انگیزه کافی در کارکنان، مشکلات مربوط به حقوق و مزایا، و...؛

- همکاری با مدیریت­های دیگر و انجام سایر وظایف محوله مرتبط با پست مورد تصدی به اقتضاء روند پیشبرد اهداف سازمان.

www.Be-Sun.ir

قلمکاری اصیل «بی سان» (بوسیله قلم) هدیه، سوغات و صنعت دست فاخر و نفیس اصفهان


آدرس «بی سان» مارکت: اصفهان سیتی‌سنتر، طبقه همکف، آتریوم مرکزی
Top