FA EN

قلمکاری در تاریخ

‌به این تصویر نگاه کنید؛‌ ‌در کوچک‌ترین اجزای آن هم می‌توانید هنر را احساس کنید.‌ ‌چیدمان آجر در دیوارها، منسوجاتی با کاربری‌های گوناگون همچون پرده قلمکاری، زیرانداز، روانداز، ننو، لباس‌ها و پاپوش، پنجره چوبی با شیشه‌های رنگی، احجام فلزی، بافته حصیری، ظروف لب طاقچه، حتی حالت کودک در تصویر، همه و همه حضور جدائی‌ناپذیر هنر را در زندگی نشان می‌دهد. گرچه از گذشته تا امروز، همچنان کاربرد هنر را می‌توان در سبک‌ زندگی جوامع یافت اما اینک سهم فرهنگ یا به عبارت دیگر هنرهای ایرانی، در قیاس با زندگی‌های گذشته به میزان قابل توجهی تقلیل یافته که در این باره از مسئولیت چندجانبه متولیان مختلف، لزوم ایجاد تحول در نگرش فعالان حوزه هنر، و خودساختگی و عزت‌ نفس جامعه نباید غافل شد.‌

هنر روح زندگی است، زندگی‌هاتون پر روح...‌

"Nice Life; Like Art"‌

www.Be-Sun.ir

قلمکاری اصیل «بی سان» (بوسیله قلم) هدیه، سوغات و صنعت دست فاخر و نفیس اصفهان


آدرس «بی سان» مارکت: اصفهان سیتی‌سنتر، طبقه همکف، آتریوم مرکزی
Top