FA EN
قلمکاری یا غلطی مصطلح

قلمکاری یا غلطی مصطلح

غلطی مصطلح راجع به هنر قلمکاری:

اگر در واژه "قلمکاری" کمی مداقه صورت گیرد نظرها به جزء لاینفک این هنر، یعنی "قلم" جلب خواهد شد، واژه ای که در واقع نشان از اهمیت و کاربرد این وسیله در ایجاد و بروز این آثار هنری دارد؛ در واقع قلمکاری همان پارچه های منقشی است از جنس کتان، ابریشم و... که نقوش بوسیله ابزار قلم با ظرافتی مثال زدنی بر روی تار و پود منسوجاتی با لطافت مثال زدنی منتقل میشود.

واضح و روشن است که هنر قلمکاری در دوران صفوی از آنچنان شهرت و اعتباری بهره مند بود که از نگاه حکومت وقت ارزش هدایای درباری را به خود اختصاص داده بود، ولی با گذشت زمان و استقبال فراوان از این آثار گرانبها، تولید کنندگان قلمکاری جهت افزایش تیراژ تولید در محصولات به دو تغییر اساسی در فرآیند قلمکارسازی دست زدند، که ضمن ایجاد تفاوت در ماهیت این رشته هنری، لطمه بزرگتری به کیفیت، ظرافت و ارزشگذاری این صنعت وارد نمودند؛ نخستین تغییر ایجاد شده، استفاده از کلیشه ها و قالبهای چوبی بود که این هنر را به سمت حرفه ای سوق داد که در واقع در درجه ای پایین تر از قلمکاری است و آن چیت سازی نام دارد (چیت در فارسی به معنای قالب و کلیشه و در زبان انگلیسی به معنای تقلب و چاپ است)، و در پی آن تغییر در جنس پارچه های مصرفی قلمکاری بود که دیگر امکان چاپ بوسیله مهر بر آنها در شیوه جدید، میسر نمیساخت، زیرا در پارچه های ظریف پذیرش رنگ در حدی نبود که بتواند از پراکنده شدن آن بر روی پارچه جلوگیری بعمل آورد و همچنین ظرافت پارچه های قلمکاری اصیل امکان انتقال طرح را بوسیله قالب مشکل میساخت، پس بایست از پارچه های ضخیم تر و بسیار کم بها تری استفاده میشد. این دو تغییر شاید میتوانست جوابگوی تقاضای گسترده بازار باشد ولی دیگر اصالت، ارزش و کیفیت قلمکاری اصیل را با خود نداشت، چراکه استفاده از کلیشه ها و طرحهایی که بر روی مهرهای چوبی نقش بسته بود، تولیدکنندگان را در دامی از تکرار قرار میداد و از طرفی موجب میشد دقت رنگ گذاری بسیار کاهش یابد، به این دلیل که استفاده از 4 قالب گوناگون برای انتقال 4 رنگ مختلف تنها برای ایجاد 1 طرح موجب میشد رنگها با کیفیت و تمرکز قبل در جای خود قرار نگیرد و یا در میان طرح ها یک جدا شدگی و گسست مشاهده شود و در غیر این صورت باعث نشست دوباره رنگها در یک مرز انتهایی قالب میشد، که همگی این عوامل به علاوه ایجاد شکست در هنگام رسیدن دو قالب به یکدیگر، عمده ایراداتی بود که هنر قلمکاری را در ذهن مخاطبین خود تهدید مینمود، اما این تنها از لحاظ تولید بود، فارغ از رنگهای مصرفی نامناسب و بی کیفیتی که تنها نامی از رنگهای طبیعی قبل را با خود داشت در کنار آن عدم اهمیت به نحوه ارائه محصول و بی توجهی به سلیقه و نیاز مردم تنها موجب کاهش قیمت این آثار هنری گردید و درحقیقت مصنوعاتی جدید با قیمتی بسیار اندک تنها با نام و طرحهایی که از نقوش قلمکاری بهره گرفته بود عرضه میشد که دیگر ذاتش قلمکاری نبود، اما میتوانست در میان عوام یادآور همان پارچه های نفیس باشد...


www.Be-Sun.ir

قلمکاری اصیل «بی سان» (بوسیله قلم) هدیه، سوغات و صنعت دست فاخر و نفیس اصفهان


آدرس «بی سان» مارکت: اصفهان سیتی‌سنتر، طبقه همکف، آتریوم مرکزی
Top