FA EN
“Nice Life, Like Art”

“Nice Life, Like Art”

مطمئناً هر سازمان  و تیم کسب­ و کاری که برای خود چشم­ انداز و رسالتی در نظر گرفته باشد و بواقع اهتمام بر نیل به آن داشته باشد، در راستای اهداف و انتظاراتش از یک فعالیت اقتصادی به پارامترها و مولفه­ های اجتماعی که در درجه اوّل پاسخگوی نیازها و انتظارات مخاطبین خود و در چرخه­ ای کلانتر جامعه­ ای شادابتر، پویا و نهایتاً انتفاعی جمعی را رقم زند، نظر خواهد داشت.

 با این توضیح کوتاه مجموعه «بی سان» بعنوان یک شرکت هنر- دانش­ بنیان که در رسالت خود "تأمین مبتنی بر کمال نیازهای عوامل داخلی و خارجی سازمان" را ذکر نموده است تلاش دارد با پیوند هنری فاخر، نفیس و لوکس همچون قلمکاری اصیل با جریان زندگی مردم در پی گرمی بیشتر و نیز فراهم کردن ملزومات یک زندگی زیبا در حد توان و حیطۀ فعالیت سازمانی خود باشد و به همین سبب شعار “Nice Life, Like Art” را برای خود برگزیده است و به زبانی دیگر آرزوی زندگی سراسر زیبایی برای همۀ مردم داشته و با همین رویکرد امید به دستیابی درجات هرچه بالاتر و نامتناهی از زیبایی ­های هنر دارد.

زندگیهاتون زیبا، همچون هنر...

 


www.Be-Sun.ir

قلمکاری اصیل «بی سان» (بوسیله قلم) هدیه، سوغات و صنعت دست فاخر و نفیس اصفهان


آدرس «بی سان» مارکت: اصفهان سیتی‌سنتر، طبقه همکف، آتریوم مرکزی
Top