FA EN
از مدیر تا مدیریت

از مدیر تا مدیریت

«از مدیر تا مدیریت»

 

شاید یک سوال بچه‌گانه و شاید هم یک مسئله پیچیده، ایران تا چه زمانی یک کشور درحال توسعه اطلاق خواهد شد؟!!

خوشبختانه سرزمینمان از لحاظ تعدد ارگان و سازمان‌هایی که ماهیت وجودی آنها به منظور تسهیل‌گری و حمایت و ایجاد زیرساخت جهت پیشرفت هرچه بیش‌تر در حوزه‌های متفاوت بوده و رشد نموده‌اند، کمبودی احساس نمی‌کند و به تبع آن هریک از این ساختارها افراد زیادی را در قالب‌های گوناگون و به خصوص پست و سمتهای مدیریتی به کار گماشته تا نهایتاً بتوانند کمکی در جهت ترویج بخش‌های مختلف عمومی و خصوصی مملکت و توسعه آن به جای آورند، اما متأسفانه آنچه متقابلاً انتظار حضور بیش‌تری می‌رود ولی در عمل کمتر اثری از آن یافت می‌شود "مدیریت" از جانب مسئولین است، افرادی که در واقع قبول مسئولیت نموده‌اند ولی از حقیقت آن مطلع نگشته و تنها فخر نام آنرا به دنبال می‌کشند و این آحاد مردمند که گویی موجبات رشد و توسعه چنین مدیرانی را مهیا ساخته‌اند.

با این همه، خوش اقبالی مجموعه‌های دانش‌بنیان و به عبارت دیگر استارت‌آپ‌های شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان اتکاء به قوای درونی و جلب حمایت مسئولین خوش نیّتی است که با بلند نظری خود، جور کاستی‌های دیگر بخش‌ها را می‌کشند.

 و در یک جمله باید گفت: "بچّه‌ها مچکریم..."


کلمات کلیدی: "بی سان، کارآفرینی، صنایع دستی، استارت آپ، قلمکاری، قلمکار"


www.Be-Sun.ir

قلمکاری اصیل «بی سان» (بوسیله قلم) هدیه، سوغات و صنعت دست فاخر و نفیس اصفهان


آدرس «بی سان» مارکت: اصفهان سیتی‌سنتر، طبقه همکف، آتریوم مرکزی
Top