FA EN
که کار کرد؟

که کار کرد؟

«که کار کرد؟»

 

امروزه در حوزه‌های مختلف کسب‌و‌کار نام‌ها و برندهای گوناگونی شناخته شده‌اند و از این بین تعداد بسیار کمتری در یادها به خاطر مانده‌ و مطمئناً یکی از عوامل چنین موفقیت و ثبات نامی در ایندست شرکت‌ها، شاخصه‌ها و معیارهای نظام‌مندی است که نهایتاً موجب تشکیل فرهنگ سازمانی میشود تا در آن ظرفیت‌های بیشتری برای نمو استعدادهای گوناگون و البته درخور، مهیا گردد؛ بدین صورت افراد فعال در این چارچوب‌های بعضاً مشخص و عمدتاً نامشخص فرهنگی به صورتی با شغل خود زندگی می‌کنند که گویی دیگر هیچ جای نگرانی و شکایتی از ساختار حاکم بر شغلشان ندارند مگر دغدغه رشد و بهبود آن، زیرا آنچه در این بستر انجام می‌پذیرد حاصل فعالیت‌ها و خواسته‌های هرکدام از همکاران بوده و نتیجتاً هرگاه فردی به چنین محیطی وارد شود چیزی جز فرصت برای بروز توانمدی‌ها و بهره‌مندی و حسن استفاده از آن نمی‌یابد و این حاصل فرهنگ کاری شکل گرفته در هر سازمانی است.

و اینک جملۀ معروف "که کار کرد، آنکه کار را تمام کرد" با خود نکته ظریفی را می‌تواند بهمراه داشته باشد و شرط به اتمام رساندن کار در این جمله "از آن خود نمودن کار" میباشد، در اینصورت هر شخصی برای ایجاد نامی معتبر و متمایز از دیگران با تمام قوا و بالاترین توان سعی بر پیش بردن هرکاری تا حصول چشم‌انداز سازمانی برای تخصص و جایگاه خود در سازمان اقدام و عمل به نحوی تمام و کمال نشان خواهد داد.


کلمات کلیدی: " بی سان - قلمکار - قلمکاری - کارآفرینی - استارت آپ - صنایع دستی - ghalamkar - Be Sun - ghalamkari"


www.Be-Sun.ir

قلمکاری اصیل «بی سان» (بوسیله قلم) هدیه، سوغات و صنعت دست فاخر و نفیس اصفهان


آدرس «بی سان» مارکت: اصفهان سیتی‌سنتر، طبقه همکف، آتریوم مرکزی
Top