FA EN
نقش صنایع دستی در تولید ملی

نقش صنایع دستی در تولید ملی

از آنجا که تولید صنایع دستی اساسا متکی به منابع داخلی است، از اینرو بطور معمول بیش از 90 درصد ارزش داده ها که بطور عمده شامل نیروی کار، مواد اولیه مصرفی و وسایل و ابزار کار است در داخل کشور قابل فراهم شدن است و طبعا هرگونه افزایش در میزان تولید و فروش فرآورده های دستی اثر مستقینی در ازدیاد تولید ناخالص ملی دارد. لذا امروزه برخی از ممالک در حال توسعه که در حقیقت صاحبان اصلی صنایع دستی هستند، به جای صدور مواد خام نظیر پنبه، ابریشم، پشم، کنف، پوست، چوب و... تلاش بر آن دارند که اینگونه مواد را به محصولات دستی که تجربه و تبحر در ساخت و پرداخت آن را دارند تبدیل کرده و فرآورده های تولید شده خود را که دارای ارزش افزوده فوق العاده ای است به کشورهای پیشرفته صادر کنند.

متاسفانه بعلت فقدان آمار و اطلاعات دقیق از میزان تولید سالانه محصولات صنایع دستی در کشورهای رو به رشد که تا حد زیادی ناشی از اهمیت عامل "خود مصرفی" این فرآورده ها در مناطق روستایی و عشایری و عدم عرضه آن در بازار است، تعیین سهم واقعی صنایع دستی در مجموع تولیدات ملی کشورهای مختلف جهان امکان پذیر نیست؛ ولی با برآورد و تخمینی در این مورد میتوان اشاره کرد که بسیاری از کشورهای رو به رشد سهم صنایع دستی در درآمد ملی را بین 8  تا 16 درصد ذکر کرده اند.


برگرفته از دایره المعارف عمومی رشته های صنایع دستی ایران


www.Be-Sun.ir

قلمکاری اصیل «بی سان» (بوسیله قلم) هدیه، سوغات و صنعت دست فاخر و نفیس اصفهان


آدرس «بی سان» مارکت: اصفهان سیتی‌سنتر، طبقه همکف، آتریوم مرکزی
Top