FA EN
《ضربه رو کی میزنه؟ ضربه رو موش میزنه؟!!》

《ضربه رو کی میزنه؟ ضربه رو موش میزنه؟!!》نخیر... کی گفته موش میتونه ضربه بزنه؟
شما ساختاری را در سازمان یا جامعه خود به ذهن آورید که در آن افراد برای بکارگیری و انجام خدمات و مسئولیت‌های محوله از شایستگی لازم برخوردار نباشند و یا از نگاهی دیگر طیف وسیعی از افراد لایق و توانمند با تن دادن به قواعد و نظام‌های غلط سازمانی خود را در سطح یک کارمند معمول که تنها کمترین سطوح از نیازهای خود را قادر خواهد بود تامین نماید، نگاه می‌دارد، دیگر جایی برای برای بهبود و زدودن کاستی‌ها نخواهد ماند؛ چراکه از سمتی ازدیاد هر روزه رویه‌ها و اقدامات نابخردانه و از سمتی دیگر عدم فضای شکوفایی و بروز قوت‌های فردی و شخصیتی از جانب افرادی که برایشان امکان به حرکت درآوردن سیستم‌های بهره‌ور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی، زیست محیطی و... همچنین مطالبه گری انتظار می‌رود، موجب می‌شود سلسله مراتبی ایجاد و محیا گردد که دیگر نه تنها موش‌ها بتوانند به نظام‌های اساسی سازمانی ضربه و خلل وارد نمایند، بلکه گندمی دیگر باقی نخواهد ماند تا از هر دانه‌اش هفتاد مقابل ظاهر شود.

www.Be-Sun.ir

قلمکاری اصیل «بی سان» (بوسیله قلم) هدیه، سوغات و صنعت دست فاخر و نفیس اصفهان


آدرس «بی سان» مارکت: اصفهان سیتی‌سنتر، طبقه همکف، آتریوم مرکزی
Top