FA EN
قلمکار و قلمکاری

قلمکار و قلمکاری

قلمکار و قلمکاری دو عبارتی است که خیلی از مواقع به اشتباه جای یکدیگر استفاده می‌شوند و در اینجا فرصتی است تا در این باره کمی بیشتر بگوئیم.
در ابتدا باید اشاره کرد قلمکاری یکی از هنرها و صنایع‌دستی نفیس و فاخر ایرانی است که از شاخه‌های هنر نقاشی روی پارچه می‌باشد، با ذکر این نکته که هر نقاشی روی پارچه‌ای الزاما قلمکاری نیست ولی هر قلمکاری‌ائی به نوعی نقاشی روی پارچه بوده و شاخصه‌های اصلی که هنر قلمکاری را از دیگر موارد نقاشی روی پارچه سوا می‌سازد، در درجه اول طرح‌ها و موتیف‌های اصیل و سنتی آن می‌باشد که دارای المان‌ها و نشانه‌های مختص به خود می‌باشد و بعضا با وجود شباهتی که با موتیف‌های دیگر هنرهای دستی دارد اما توسط متخصصین هنر کاملا قابل شناسائی خواهد بود و در درجه بعدی تفاوت در تکنیک اجرا و مواد اولیه مصرفی این هنر می‌باشد، بطوریکه عموما قلمکاری بر روی پارچه‌های الیاف طبیعی همچون پنبه و ابریشم اجرا می‌گردد.
و اینک باید گفت تفاوت قلمکار و قلمکاری در این است که قلمکار به هنرمند و شخصی که به تولید مصنوعات دستی می‌پردازد اطلاق می‌شود در حالیکه قلمکاری به محصول و اثر هنری که شخص قلمکار تولید کرده گفته می‌شود. پس از این به بعد اگر قصدمان شخص باشد از واژه قلمکار یا قلمکارساز استفاده می‌نمائیم و درصورتی که شئ یا اثر و کالائی مقصود بود از عبارت قلمکاری بهره می‌جوئیم. 

از توجه و همراهیتان سپاسگزاریم
زندگیتون به زیبائی هنر...

www.Be-Sun.ir

قلمکاری اصیل «بی سان» (بوسیله قلم) هدیه، سوغات و صنعت دست فاخر و نفیس اصفهان


آدرس «بی سان» مارکت: اصفهان سیتی‌سنتر، طبقه همکف، آتریوم مرکزی
Top